Služby

Věnujeme se specializovaným činnostem ve dvou hlavních oblastech, které odpovídají našim odborným zájmům.

1. Informační technologie

 • Softwarové a byznys analýzy se zaměřením na web
 • Vývoj vlastních softwarových služeb
 • Projektové řízení

Garant sekce IT: Mgr. Adam Benkovič

2. Životní prostředí

 • Odborné posudky specializované na ochranu podzemních vod, průzkumné a sanační práce pro ochranu životního prostředí, posuzování vlivu na životní prostředí, hydrogeologii, odpadové hospodářství a skládky
 • Projektování a realizace geologických a hydrogeologických průzkumů a průzkumů znečištění
 • Sanační práce na odstranění znečištění životního prostředí
 • Projektování a realizace monitorovacích systémů, provádění a vyhodnocování monitoringu životního prostředí
 • Projektování a realizace geologických a hydrogeologických průzkumů pro skládky
 • Posuzování provozovaných skládek
 • Analýzy rizika a ekologické audity (posouzení ekologické zátěže prodávaných nemovitostí)
 • Dokumentace a posudky vlivu staveb, technologií a činností na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. – EIA
 • Problematika skládkování a nakládání s odpady
 • Problematika odběrů povrchové a podzemní vody (povolení nových studní a vrtů, povolení k odběru podzemní a povrchové vody, ztráty vydatnosti nebo zhoršení kvality podzemní vody)
 • Hodnocení rizika využití odpadů k terénním úpravám dle přílohy číslo 11, bodu 4, vyhlášky č. 294/2005 Sb.
 • Vedení projektů a kompletní zajištění realizace větších zakázek ve spolupráci s partnerskými společnostmi

Garant sekce ŽP: Ing. Pavel Benkovič