O společnosti

Charakteristika společnosti

Floyd je rodinná firma, jejímž prostřednictvím nabízíme schopnosti, zkušenosti a know-how, které jsme získali v různých oborech aktivit. Naše služby zahrnují jednak vysoce specializované expertní činnosti (analýzy, odborné posudky, strategie), jednak řízení a supervizi komplexních řešení. Při jejich realizaci spolupracujeme se širokou sítí léty spolupráce prověřených partnerů jak z řad specializovaných dodavatelských firem, tak z výzkumné sféry.

Hlavními hodnotami naší společnosti jsou:

  • profesionalita, zajištěná též důslednou specializací – věnujeme se tomu, čemu rozumíme a v čem jsme nejlepší;
  • důslednost – věříme, že v expertní oblasti je perfekcionismus žádoucí, a naši práci dotahujeme až do cíle, kterým je perfektní naplnění potřeby klienta;
  • zodpovědnost, která je nám přirozená.

Mojí vizí je Floyd jako společnost, na kterou se obrátíte tehdy, pokud potřebujete expertízu, strategii či precizně provedenou práci u projektu, který pro vás má výjimečný význam a chcete mít jistotu, že se mu dostane 100% pozornosti specialistů.

Mgr. Adam Benkovič, jednatel

Projekty podpořené EU

Podíleli jsme se na řešení inovačních projektů spolufinancovaných EU.